kol van Houten
Kolonel M.C. van Houten
(1879 - 1953)


Op woensdag 16 maart 1949 verschenen Marius Cornelius van Houten, kolonel der Koninklijke Marechaussee(KMAR) buiten dienst en zijn echtgenote bij notaris Jonkheer Constant Johan Godfried Six te Den Haag om een fonds op te richten genaamd “Stichting van Houten”. Een eerste inleg deze dag was honderd gulden. De achtergrond voor dit bezoek was het feit dat het huwelijk van het echtpaar Van Houten-van Delden kinderloos bleef. Aangezien beide echtlieden redelijk vermogend waren, besloten zij tot de oprichting van deze Stichting Van Houten. De bedoeling van deze stichting is marechausseepersoneel en familieleden dat buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt te steunen. Verder is de stichting bedoeld om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee tot in lengte van jaren.  Stichting Van Houten

RSIN 802593707 | KVK 41150577